Maagden in de Kerk. Een lezing door Jean Paul De Cloet.

Ze werden doorheen de geschiedenis verheerlijkt en verguisd, dus je kan wel stellen dat maagden een zekere aantrekkingskracht hadden en hebben. In de katholiek religieuze sfeer speelden ze zelfs een zeer grote rol maar de manier waarop de Kerk hen behandelde, is op zijn minst ambigu te noemen. Wat dit onderwerp meteen bijzonder interessant maakt en dus geknipt voor onze Lezingenreeks de Luistervink die dit jaar rond het thema “Sterke Vrouwen” draait. Niemand minder dan Jean Paul De Cloet, voorzitter van de vzw Geschiedkundige Heruitgeverij, zal op 13 maart dit onderwerp verder uitspitten aan de hand van de volgende vragen:

 1. Wat zijn maagden?
 2. Trapten maagden enkel op lange tenen of schopten ze ook wild om zich heen?
 3. Hoe komt het dat zoveel maagden de marteldood stierven?
 4. Waren de middeleeuwse maagden dolle mina’s die hun tijd ver vooruit waren?

De lezing verruimt de blik op het verleden maar maakt ook een duidelijke link met het heden. Hiervoor gebruikt de spreker sprekende voorbeelden en visuele illustraties.

Alle ingrediënten zullen aanwezig zijn om er een leerrijke avond van te maken. Daarenboven nodigen we u na de lezing graag uit voor een hapje en een drankje in de bar van het Van Crombrugghe’s Genootschap, waar u kan napraten met andere aanwezigen en spreker Jean Paul De Cloet.

Deelname aan deze lezing is gratis voor leden en kost 5 euro voor niet-leden. De KBOV organiseert de Luistervink samen met het Van Crombrugghe’s Genootschap en de Heemkundige en Historische Kring Gent.

WANNEER: 13 maart 2020. Deuren open om 19u30. Lezing vanaf 20.00u tot 21.00u

WAAR: Van Crombrugghe’s Genootschap, Huidevetterskaai 39, 9000 Gent

Relatievorming, vrijage en huwelijk van 1920 tot heden

Voor onze eerste lezing van de Luistervink 2020 nodigden we Bert Vervaet uit. Bert studeerde godsdienstwetenschappen en theologie. Zijn twee licentiaatsthesissen bestudeerden de huwelijkstheologie van de 12de – 13de eeuw. Met een thesis over een Antwerpse werkgroep uit de jaren 1960-1970 rond echtscheiding, die uitzwermde over nog vier andere steden (Gent, Kortrijk, Hasselt en Brussel) behaalde hij ook een licentiaat sociologie. Na zijn studies gaf hij tussen 1971 en 2001 les in het middelbaar onderwijs (godsdienst, filosofie en recht) en behandelde daar ook elk jaar ook het thema seksualiteit en relaties. Hij merkte immers dat dit onderwerp vaak tot discussie leidde binnen de ganse schoolgemeenschap. Hij is momenteel voornamelijk bezig met geschiedenis en de evolutie van de zingeving. In die zingeving spelen menselijke relaties een doorslaggevende rol.

Tijdens zijn lezing op 14 februari 2020 komt de constante van een romantische idealisering en hoge waardering van het huwelijk als allesomvattende relatie aan bod. Hieraan zal hij de evolutie in sociale controle linken, evenals de toegenomen seksualisering van menselijke relaties, het verdwijnen van de kerkelijke macht en de sterk toegenomen beheersbaarheid van de conceptie. Daarnaast zal Bert ook aantonen dat de sterk toegenomen welvaart en comfort, de evoluerende gezinstypes, democratisering, de nieuwe manier van sociaal contact houden en de gewijzigde beroepsstructuur en emancipatie van de vrouw een grote rol spelen op vlak van relatievorming. Over de jaren heen is de hoeveelheid informatie enkel toegenomen, net als de manieren om toegang te krijgen.

Meer weten over dit bijzonder interessante onderwerp? Wees er dan zeker bij!

WANNEER: 14 februari 2020 om 19u30

WAAR: Van Crombrugghe’s Genootschap, Huidevetterskaai 39, 9000 Gent

De lezing is gratis voor leden en kost 5€ voor niet-leden. De deuren gaan open om 19u30. De lezing start om 20u stipt en duurt ongeveer een uurtje. Na de lezing nodigen we u uit in de bar om na te praten met een hapje en een drankje. U krijgt ook ruim de tijd om de spreker vragen te stellen na de lezing.

 

Onderzoek naar vrijmetselarij in de bibliotheek van de KBOV

Vrijmetselaars en vrijmetselarij. Er hangt een zweem van mysterie en soms zelfs romantiek rond die aantrekt. Niet verrassend dat menig onderzoeker het onderwerp maar al te graag onder de loep neemt en verder uitspit. De vrijmetselaars hebben een grote invloed gehad op het publieke, sociale en economische leven van de stad Gent en ver daarbuiten, en daarover is al heel wat gepubliceerd. Toch vond Bruno Van Verdeghem, jurist en historicus, hiaten in het bestaande onderzoek. Het antwoord daarop is zijn doctoraatsonderzoek over de aanwezigheid van de oudste Gentse vrijmetselaarsloge “Le Septentrion” in de Gentse publieke ruimte in de periode tussen 1811 en 1960. Op basis van de ledenlijst onderzoekt hij de aanwezigheid van de leden in het Gentse verenigingsleven.

In het kader van dit onderzoek klopte Bruno Van Verdeghem aan bij de KBOV met de vraag of er in het archief van de KBOV dossiers te vinden zijn met ledenlijsten van Gentse verenigingen. Die hadden we zeker! We konden Bruno Van Verdeghem enkele dozen materiaal van verenigingen en maatschappijen aanbieden zoals Melomanen, Snellaertskring, de Winterconcerten, Comité ter verdediging van de universiteit, de Opperdekenij, de Maatschappij der Gedecoreerde Werkers van de nationale nijverheid en van  land- en hovingbouwen, de Association des artistes musiciens. In deze documenten zoekt Bruno Van Verdeghem momenteel naar de rol van vrijmetselaars als lid of bestuurslid van verschillende verenigingen.

Binnenkort kunnen we u vast veel meer vertellen over het onderzoek dat ongetwijfeld heel wat verrassende en boeiende inzichten zal geven. Bruno Van Verdeghem werd niet voor niets de winnaar van de Prijs van het Gents Historisch Onderzoek in 2018. Ondertussen werken wij naarstig voort aan de digitale ontsluiting van onze archieven en collecties.

 • Meer weten over onze bilbiotheek? Klik dan hier om verder te lezen.
 • Een duik nemen in de meer dan 18.000 titels die we verzameld hebben in onze bib, doe je op cageweb.
 • U kan ook heel eenvoudig op de hoogte blijven van KBOV-nieuws, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

De liederencollectie van de KBOV

Ons magazine Van Mensen & Dingen zit sinds kort in een nieuw kleedje en is een jaarboek geworden. De editie van 2019 stelden we op 22 november in de kijker in het bijzijn van een heleboel KBOV-leden. Wie het jaarboek al heeft gelezen, herinnert zich vast het artikel van onze voorzitster Frea waarin ze onze gedigitaliseerde verzameling liederen voorstelde (pagina 13 tot 45).

Dit artikel bleek stof voor heel wat respons van ons lezerspubliek! Zo kwamen we te weten dat marktzanger Erik Wille samen met “Wreed en Plezant” de traditionele marktzang in ere houdt. Wil je meer weten over zijn activiteiten, dan kan je terecht op zijn website.

Een andere reactie ontvingen we van postdoctoraal onderzoeker H. Drummond van de KU Leuven. Hij is op zoek naar documenten over het muziekleven in Vlaanderen tussen 1300 en 1700 zoals testamenten, inventarissen, religieuze verslagen, notarisakten enz. Hierin zijn immers verschillende gegevens te vinden voor zijn onderzoeksveld.

Wij blijven  ons ondertussen inzetten om al onze collecties digitaal te ontsluiten. Zo leren steeds meer mensen onze collecties kunnen en hebben ook steeds meer onderzoekers makkelijk toegang tot de schatten van onze bibliotheek en archieven.

De Luistervink 2020: Sterke vrouwen

Niet steeds even zichtbaar in de traditionele his-story verruimen we dit jaar graag onze blik en belichten we een paar historische thema’s met een focus op het vrouwelijke perspectief. Zoals u van ons gewoon bent, strikten we opnieuw zeer interessante sprekers die u ook in 2020 zullen meenemen naar bijzonder boeiende volkskundige verhalen.

Samen met het Van Crombrugghe’s Genootschap en de Heemkundige en Historische Kring Gent.nodigt de KBOV u graag uit voor deze lezingen die doorgaan op:

 • 14 februari 2020
 • 13 maart 2020
 • 8 mei 2020
 • 12 juni 2020

Alle lezingen gaan door in het Van Crombrugghe’s Genootschap, aan de Huidevetterskaai 39 te Gent, en dit van 20.00u tot 21.00u. We openen de deuren echter al vanaf 19.30u. De lezingen zijn gratis voor leden, en kosten 5€ voor niet-leden. Meer info over lidmaatschap van de KBOV vindt u hier.

14 februari: maatschappelijke impact op relatievorming, vrijage en huwelijk (1900-2019)

De spreker voor onze eerste lezing op 14 februari is Bert Vervaet, socioloog en voorzitter van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis (DSMG) in Gent. Hij vertelt u graag meer over de maatschappelijke impact op relatievorming, vrijage en huwelijk in de periode 1900 tot 2019. Meer informatie vindt u binnenkort op deze website en op de Facebookpagina van de KBOV.

Wil u graag meer weten over De Luistervink en de voorgaande edities van deze lezingenreeks? Neem dan een kijkje op onze activiteitenpagina.

KBOV lidmaatschap 2020

Vond u geen KBOV-lidkaart onder de kerstboom maar wil u 2020 wel graag inzetten als fier lid van de KBOV? Maak u dan lid in twee eenvoudige stappen:

 1. Stort 20€ op ons rekeningnummer BE92 7030 3275 1423 (BIC  AXABBE22) en vermeld ‘Lidmaatschap KBOV 2019, gevolgd door jouw naam’ als mededeling.
 2. Stuur een mail naar info@kbov.be en bezorg ons uw gegevens zoals uw naam, adres, e-mail… samen met de toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken om informatie over onze vereniging en activiteiten te verstrekken.

In ruil hiervoor krijg u maar liefst vier fantastische voordelen:

 1. gratis toegang tot onze lezingenreeks ‘De Luistervink’ en een selectie van andere KBOV-activiteiten, waaronder een speciale ledenactiviteit
 2. een lidkaart op naam (geldt dan ook ineens als toegangsbewijs op onze activiteiten)
 3. een periodieke digitale nieuwsbrief met inhoudelijke volkskundige bijdragen en nieuwsberichten
 4. een jaarlijks gedrukt themanummer van ‘Van Mensen en Dingen’ (ons jaarboek wordt u via de post bezorgd)

We hopen u snel op een volgende activiteit te mogen verwelkomen.

 • Meer info over onze activiteiten vindt u hier.
 • Meer info over lid worden van de KBOV vindt u hier.

22 november 2019: voorstelling van het eerste KBOV jaarboek!

Ze hebben er hard aan gewerkt, de vrijwilligers van de KBOV, en het resultaat mag er zijn: het eerste jaarboek van de KBOV. Een meer dan waardige opvolger van het tijdschrift “Van Mensen en Dingen”. We staan dan ook te popelen om het werk plechtig voor te stellen, gekaderd in tal van randactiviteiten zoals een lezing en een bezoek aan onze eigenste ‘boektoren’.

Inschrijvingen

De voorstelling vindt plaats op 22 november om 19.00 uur in de kapel van het Huis van Alijn. Ben je er graag bij, schrijf je dan zeker in want de plaatsen zijn beperkt. Dit doe je via:
– e-mail: info@kbov.be
– sms: 0496 71 81 13

Het evenement is gratis voor leden. Op het einde van het evenement krijgen leden bovendien ook gratis een exemplaar van het jaarboek mee. Niet-leden krijgen eveneens de kans om een jaarboek aan te schaffen en om lid te worden van onze vereniging.

Lezing: Gentse Diva’s

De KBOV zou uiteraard niet de KBOV zijn, mochten we geen extraatje organiseren voor onze leden. Daarom nodigen we Eric Bauwens uit voor een bijzondere lezing over “Gentse diva’s: Vina Bovy, Hélène Maréchal en Staf Bruggen”. Na de voorstelling krijgt u bovendien de kans een gesprek te voeren met de spreker en zijn werk aan te kopen.

Bezoek aan onze bib

Je verwacht het waarschijnlijk niet, maar boven de kapel van het Huis van Alijn huist een prachtige bibliotheek. We zijn dan ook ontzettend trots op onze bib, waar we meer dan 18.000 titels ontsluiten en dit volledig op vrijwillige basis. Meer dan redenen genoeg om alle aanwezigen op de voorstelling van ons jaarboek een kijkje achter de schermen te geven, in onze prachtige bibliotheek.

Samengevat

Wanneer: 22 november 2019, 19.00 uur
Waar: Kapel van het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent

Schrijf je tijdig in en volg de voorbereidingen van het evenement via onze Facebook-pagina!

De laatste luistervink van 2019…

… gaat over de clash tussen Grieks polytheïsme en christelijk monotheïsme in de Late Oudheid.

Op 14 juni organiseren we de vierde en laatste lezing in de reeks van “De Luistervink” van dit jaar. Dankzij classicus en filosoof Kris De Boel zullen we een nieuw stukje geschiedenis ontginnen en een blik werpen op het spanningsveld tussen het meergodenstelsel van de Griekse mythologie en het bekerende, monotheïstische christendom. Hij zal ons aan de hand van verschillende getuigenissen uit de vierde eeuw na Christus verschillende voorbeelden geven waaruit blijkt dat christelijke filosofen en theologen uit die periode de Griekse mythologie vaak als een verwerpelijk product van de menselijke fantasie beschouwden. 

De lezing begint om 20u30 stipt en duurt ongeveer een uur. Daarna bent u welkom om na te praten en een glaasje te drinken in de bar.

Praktisch

WANNEER: vrijdag 14 juni 2019, om 20u30 (de deuren openen om 20u)
WAAR: Van Crombrugghe’s Genootschap (adres: Huidevetterskaai 39, 9000 Gent)

Volg het evenement ook via onze Facebookpagina! Het volledige programma van de lezingenreeks is hier terug te vinden. De Luistervink is een gezamenlijk project van de KBOV, het Van Crombrugghe’s Genootschap en de Heemkundige en Historische Kring Gent.

We heten u welkom op Erfgoeddag!

Op Erfgoeddag willen we je graag laten proeven van een eeuwenoud ambacht: kantklossen. Onze kantclub Sint-Katelijne, onderdeel van de KBOV, nodigt daarom iedereen van 7 tot 77 jaar uit om aan de slag te gaan met houten klosjes en talloze draadjes en speldjes. Op het einde van een van de twee workshops ben je trotse eigenaar van een ingenieus, zelfgemaakt kunstwerkje. Het ziet er misschien moeilijk uit, maar na een uurtje heb je al een eigen stukje kant klaar!

Let op! De plaatsen zijn beperkt. Reserveer dus voor 21 april 2019 je plekje. Dit doe je telefonisch (0496/71.81.13) of via mail (frea@kbov.be).

Waar? Bibliotheek van de KBOV, Kraanlei 65, 9000 Gent

Wanneer? 28 april 2019. We organiseren twee workshops: een om 11.00u en een om 14.00u.

Erfgoeddag 2019

De Luistervink: Mystieke ervaringen op de grens van het normale

Op 8 maart organiseren we onze volgende lezing in de reeks van “De Luistervink”. We trommelden pater Dominicaan Raymond Van Wassenhove op om te komen spreken over christelijke mystiek sinds de Middeleeuwen. Hoe normaal of abnormaal zijn extatische visioenen en extreme vormen van vasten? Kunnen bilocatie, stigmata en mystieke huwelijken rationeel psychologisch verklaard worden? Je komt het allemaal te weten tijdens onze lezing op 8 maart in het Van Crombrugghe’s Genootschap in Gent.

De lezing begint om 20u30 stipt en duurt ongeveer een uur. Daarna bent u welkom om na te praten en een glaasje te drinken in de bar.

Praktisch

WANNEER: vrijdag 8 maart 2019, om 20u30 (de deuren openen om 20u)
WAAR: Van Crombrugghe’s Genootschap (adres: Huidevetterskaai 39, 9000 Gent)

Volg het evenement ook via onze Facebookpagina! Het volledige programma van de lezingenreeks is hier terug te vinden. De Luistervink is een gezamenlijk project van de KBOV, het Van Crombrugghe’s Genootschap en de Heemkundige en Historische Kring Gent.