KBOV lidmaatschap 2020

Vond u geen KBOV-lidkaart onder de kerstboom maar wil u 2020 wel graag inzetten als fier lid van de KBOV? Maak u dan lid in twee eenvoudige stappen:

  1. Stort 20€ op ons rekeningnummer BE92 7030 3275 1423 (BIC  AXABBE22) en vermeld ‘Lidmaatschap KBOV 2019, gevolgd door jouw naam’ als mededeling.
  2. Stuur een mail naar info@kbov.be en bezorg ons uw gegevens zoals uw naam, adres, e-mail… samen met de toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken om informatie over onze vereniging en activiteiten te verstrekken.

In ruil hiervoor krijg u maar liefst vier fantastische voordelen:

  1. gratis toegang tot onze lezingenreeks ‘De Luistervink’ en een selectie van andere KBOV-activiteiten, waaronder een speciale ledenactiviteit
  2. een lidkaart op naam (geldt dan ook ineens als toegangsbewijs op onze activiteiten)
  3. een periodieke digitale nieuwsbrief met inhoudelijke volkskundige bijdragen en nieuwsberichten
  4. een jaarlijks gedrukt themanummer van ‘Van Mensen en Dingen’ (ons jaarboek wordt u via de post bezorgd)

We hopen u snel op een volgende activiteit te mogen verwelkomen.

  • Meer info over onze activiteiten vindt u hier.
  • Meer info over lid worden van de KBOV vindt u hier.