Bibliotheek

Openingsuren

De bibliotheek en het documentatiecentrum van de KBOV zijn elke vrijdag van de maand vrij toegankelijk, behalve op feestdagen, van 13.30 tot 17.00 u.

Op andere dagen is de bibliotheek en het documentatiecentrum enkel toegankelijk na afspraak via info@kbov.be

Collectie

De bibliotheek van de KBOV is historisch gegroeid en omvat een grote collectie boeken, tijdschriften en andere bijzondere stukken, zoals pamfletten, knipsels…
In de torenkamer van de KBOV vinden zo’n 18 000 werken en 1200 tijdschriften een plekje en wachten daar op jou om geraadpleegd te worden.

Cageweb

De collectie van de KBOV is volledig raadpleegbaar in de bibliotheek, maar er kan niets ontleend worden.

De hele collectie van de KBOV, boeken en tijdschriften, is online opzoekbaar in CaGeWeb. Dat staat voor ‘Catalogus van Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken’. Daar kan je de werken die u wenst te raadplegen opzoeken. Je komt onmiddellijk te weten in welke Gentse bibliotheek het werk in kwestie te vinden is.

Het tijdschrift dat door de KBOV uitgegeven wordt, ‘Van Mensen en Dingen’ (tot 2001 beter bekend als ‘Oost-Vlaamse Zanten’) is volledig digitaal te raadplegen via UGent Open Access journals.