Tijdschrift

Van Mensen en dingen

Al sinds de oprichting van de KBOV wordt een volkskundig tijdschrift uitgegeven. Eerst onder de naam ‘Oost-Vlaamse Zanten’ maar in 2003 onderging het tijdschrift een grondige transformatie. Niet alleen het uitzicht werd aangepast, ook de naam veranderde. Tot en met 2018 rolde het tijdschrift van de drukpers met de naam ‘Van Mensen en Dingen’. 2019 betekent het jaar van verandering, het tijdschrift zal niet langer 4 keer per jaar verschijnen maar wordt vervangen door digitale nieuwsbrieven en een jaarboek dat wel nog op papier zal verschijnen.

Ons tijdschrift is volledig digitaal raadpleegbaar in de bibliotheek of via UGent Open Access journals.

Verschillende exemplaren van ‘Van Mensen en Dingen’

Waarover gaat het?

VM&D is een tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. Dit betekent dat bijdragen over het brede begrip volkscultuur erin verschijnen. Hoewel de zetel van de KBOV in Gent gevestigd is, probeert de KBOV in haar tijdschrift in te gaan op de volkscultuur in heel Vlaanderen en dus breder te kijken dan de stads- en provinciegrenzen. De bijdragen hebben een link met volkskunde maar zoals reeds vermeld is er vaak overlapping met andere wetenschappelijke disciplines zoals onder andere geschiedenis.

Auteurs gezocht!

De KBOV doet haar uiterste best omĀ  kwalitatieve bijdragen uit te brengen, vroeger in het tijdschrift en vanaf 2019 in de nieuwsbrieven en het jaarboek. Dat betekent de bijdragen wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn en het resultaat moeten zijn van gedegen onderzoek. En toch houden we het graag laagdrempelig. Iedereen die zich bezighoudt met volkskunde of een thema dat hierbij aansluit mag dan ook steeds een artikel bezorgen aan de redactie van de KBOV, die bekijkt dan of het geschikt is om te publiceren. Meer info? Mail naar info@kbov.be.