Onderzoek naar vrijmetselarij in de bibliotheek van de KBOV

Vrijmetselaars en vrijmetselarij. Er hangt een zweem van mysterie en soms zelfs romantiek rond die aantrekt. Niet verrassend dat menig onderzoeker het onderwerp maar al te graag onder de loep neemt en verder uitspit. De vrijmetselaars hebben een grote invloed gehad op het publieke, sociale en economische leven van de stad Gent en ver daarbuiten, en daarover is al heel wat gepubliceerd. Toch vond Bruno Van Verdeghem, jurist en historicus, hiaten in het bestaande onderzoek. Het antwoord daarop is zijn doctoraatsonderzoek over de aanwezigheid van de oudste Gentse vrijmetselaarsloge “Le Septentrion” in de Gentse publieke ruimte in de periode tussen 1811 en 1960. Op basis van de ledenlijst onderzoekt hij de aanwezigheid van de leden in het Gentse verenigingsleven.

In het kader van dit onderzoek klopte Bruno Van Verdeghem aan bij de KBOV met de vraag of er in het archief van de KBOV dossiers te vinden zijn met ledenlijsten van Gentse verenigingen. Die hadden we zeker! We konden Bruno Van Verdeghem enkele dozen materiaal van verenigingen en maatschappijen aanbieden zoals Melomanen, Snellaertskring, de Winterconcerten, Comité ter verdediging van de universiteit, de Opperdekenij, de Maatschappij der Gedecoreerde Werkers van de nationale nijverheid en van  land- en hovingbouwen, de Association des artistes musiciens. In deze documenten zoekt Bruno Van Verdeghem momenteel naar de rol van vrijmetselaars als lid of bestuurslid van verschillende verenigingen.

Binnenkort kunnen we u vast veel meer vertellen over het onderzoek dat ongetwijfeld heel wat verrassende en boeiende inzichten zal geven. Bruno Van Verdeghem werd niet voor niets de winnaar van de Prijs van het Gents Historisch Onderzoek in 2018. Ondertussen werken wij naarstig voort aan de digitale ontsluiting van onze archieven en collecties.

  • Meer weten over onze bilbiotheek? Klik dan hier om verder te lezen.
  • Een duik nemen in de meer dan 18.000 titels die we verzameld hebben in onze bib, doe je op cageweb.
  • U kan ook heel eenvoudig op de hoogte blijven van KBOV-nieuws, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.