Coronadraaiboek van de KBOV

TOEGANG TOT DE BIB

De bibliotheek is enkel te bereiken via de stenen wenteltrap met toegangsdeur op de binnenplaats van het Huis van Alijn. De zolderruimte boven de bibliotheek (archief) is niet toegankelijk; dit wordt aangegeven met een bord. Er zijn mximum twee vrijwilligers tegelijk aan het werk in de bib. Daarnaast is een KBOV-bestuurder aanwezig die zorgt voor de opvolging van de opgestelde regels.

Als je de bib wil bezoeken en een werk wil consulteren, breng ons dan op voorhand op de hoogte van je bezoek via mail. We moedigen het gebruik van handschoentjes en mondmaskers aan. We hebben ook gezorgd voor plexi-schermen tussen de werkstations. Onze vrijwilligers hebben een vaste eigen plek en die is aangeduid met een naamplaatje op de zitplaats. Gelieve deze plekken niet in te nemen en een stoel te kiezen zonder naamplaatje.

We zorgen ook voor voldoende verluchting en maken structureel de bib schoon. Daarnaast voorzien we zeep of ontsmettingsgel aan de inkom van de bib en aan de werkstations, papieren handdoeken en aparte afvalemmer, en mondmaskers.

We vragen onze bezoekers om de signalisatieborden goed na te lezen zodat je er zeker van bent de opgelegde overheidsregels te volgen wanneer je in onze bib bent. Volg ook steeds het wandelpad via de pijltjes op de vloer.

We bezorgen jou al deze info nogmaals als antwoord op je aanvraag tot bezoek aan de bib via mail. Breng ons dus zeker op de hoogte van je bezoek aan de bib en laat ons weten welke vrijdag je zal aanwezig zijn en vanaf wanneer dat het geval zal zijn.

Stel ajb je bezoek aan de bib uit als jij of een van je huisgenoten de laatste zeven dagen symptomen hebben vertoond zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging van temperatuur.

Openingsuren van de bib
Elke vrijdagnamiddag van 13.00 tot 16.45 u.

 

Kantkloslessen

Kalender
De kantlessen gaan twee keer per maand door op zaterdag- en zondagvoormiddag op de Poppenzolder van het Huis van Alijn. Hoewel de Gentse Feesten en Patersholfeesten niet doorgaan, zijn kantdames toch welkom op het binnenplein van het Huis van Alijn. Meer info daarover vind je hier. Greta zal alle cursisten de nodige info hierover bezorgen via mail.

Klossen in openlucht
We moedigen het dragen van mondmaskers tijdens het kantklossen sterk aan. Daarnaast zullen we er streng op toezien dat er steeds anderhalve meter afstand is tussen alle kantdames. We werken ook met een aanwezigheidsregister: elke cursist zal Greta dus moeten laten weten wanneer ze aanwezig zal zijn. Op die manier willen we vermijden dat er meer dan 10 aanwezigen op het binnenplein aan het klossen zijn. Elke kantdame zorgt ervoor dat het materiaal voor en na het klossen schoongemaakt is.

Uiteraard volgen we ook strikt de regels van het Huis van Alijn zoals de wandelrichtingen en het gebruik van de toiletten. Greta voorziet eveneens ontsmettingsgel.

Klossen op de Poppenzolder

Ook hier vragen we om steeds mondmaskers te dragen en anderhalve meter afstand te houden. Greta zal ook voor de lessen op de Poppenzolder een aanwezigheidsregister bijhouden om te vermijden dat er te veel dames tegelijk aanwezig zijn op de zolder. We stellen een maximum van 10 dames per les. We zorgen ook steeds samen voor de schoonmaak van het gebruikte materiaal (voetjes en stoelen of banken).

We zorgen voor een goed verluchte werkruimte en ontsmettingsgel voor onze kantdames en zien erop toe dat ook de maatregelen van het Huis van Alijn strikt worden opgevolgd. Het bestuur van de KBOV staat in nauw contact met het Huis van Alijn en communiceert wie wanneer waar aanwezig zal zijn.

Corona-draaiboek van de KBOV

Wil je het volledige draaiboek erop nalezen, dan kan dat hier:

Regels voor vrijwilligerswerk in de KBOV

Kantklossen volgens de coronamaatregelen

Het kriebelde al lang bij onze kantdames om terug samen te kantklossen. Door de coronamaatregelen was dat even niet mogelijk. De KBOV zocht een oplossing die praktisch en veilig was en vond die! Op 21 juni was het eindelijk zover: onze kantdames waren opnieuw herenigd, op veilige afstand van elkaar klossend en gezellig pratend.

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, maakten we bovendien een draaiboek op. Als je dat wil doornemen, klik dan hier.

Ook tijdens de zomer zal de kantclub demonstraties geven, geheel volgens de geldende maatregelen. Daarover lees je hier meer.

De volgende sfeerfoto’s van de kantbijeenkomst van 21 juni willen we je graag tonen:

 • Meer info over onze kantclub vind je hier.

We klossen tijdens de zomer!

Het was even onduidelijk hoe we kantklossen in onze zomerkalender konden opnemen volgens de door de overheid opgelegde Coronamaatregelen. Gelukkig vonden we in samenwerking met het Huis van Alijn een mooie oplossing. De Gentse Feesten kunnen jammer genoeg niet doorgaan maar onze kantdames zijn sowieso op post om in openlucht op de koer van het Huis van Alijn hun talent te tonen. Ook de 2020 editie van de Patersholfeesten is geannuleerd. Onze kantdames blijven wel op post.

Praktisch: 

 • van zondag 19 juli tot zondag 26 juli van 10.00u tot 12.00u (behalve op woensdag want dan sluit het Huis van Alijn).
 • op zaterdag 15 en zondag 16 augustus eveneens van 10.00u tot 12.00u.

Bij mooi weer klossen we buiten op de binnenplaats van het Huis van Alijn, bij slecht weer vind je ons op de poppenzolder van het Huis van Alijn.

Adres: Kraanlei 65, 9000 Gent

Wil je onze kantclub graag in actie zien? Hou dan zeker onze kanalen in de gaten voor meer info!

Histories introduceert het Kotcafé

Op 16 juli opent Histories het Kotcafé. Een plek waar je kan praten, delen en leren over verschillende onderwerpen, maar dan online. De volgende editie focust op rituelen en tradities van vandaag.

Als liefhebber van al wat volkskundig is, moeten we jou niet overtuigen van het belang van het doorgeven van rituelen en tradities. Zelf delen we ze bewust en onbewust met andere generaties. Van de kerstboom versieren tot je eigen ochtendroutine met wandeling met de hond.

Histories heeft een eigen traditie, namelijk dat het rituelen en tradities in kaart brengt in een rituelendatabank. De organisatie rekent ook op jou om de databank aan te vullen en bij te werken. Daarom richtte het “het Kotcafé” in waar je met anderen kan praten over de tradities, rituelen en gewoontes die je tijdens je opvoeding meekreeg en die je zelf doorgeeft aan je kinderen of kleinkinderen. Tijdens de lockdown van afgelopen maanden heb je vast nieuwe tradities of gewoontes gecreëerd. Ook die vinden een plek in de rituelendatabase van Histories.

Heb je dus zin om je ervaringen met rituelen en tradities te delen, verwacht Histories je op 16 juli om 19.30u aan de virtuele toog van het Kotcafé. Deelnemen is volledig gratis en inschrijven doe je via deze link.

Stad Gent wil Gentse Feesten als cultureel erfgoed

De Gentse Feesten moeten cultureel erfgoed worden. Dat klinkt logisch voor elke Gentenaar en sympathisant van de gezelligste feesten van Oost-Vlaanderen (en daarbuiten). Ook Feestenschepen Annelies Storms is die mening toebedeeld. Daarom dient ze een aanvraag in bij de Vlaamse Overheid. Als die aanvraag wordt goedgekeurd, worden de Gentse Feesten toegevoegd aan een lijst van Vlaams immaterieel erfgoed en Vlaamse tradities. Denk aan het Carnaval in Aalst, de Gentse Floraliën, Waregem Koerse,…

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Magda Cafmeyer: leerkracht maar bovenal volkskundige

De invloed van dorpsonderwijzers was in het Vlaanderen van de eerste helft van de twintigste eeuw van ongemeen grote betekenis voor de bewustwording, de waardigheid en de heropstanding van de bevolking. Magda Cafmeyer is een van die belangrijke figuren met een niet te onderschatten bijdrage.

Magda Cafmeyer werd in 1899 in een kroostrijk gezin van maar liefst 12 kinderen geboren. Het was een gezin van leerkrachten: net als haar vader en vier van haar zussen, stapte ook Magda in het onderwijs. Tussen 1923 en 1955 gaf ze les in Brugse volksscholen van de congregatie van de Zusters van Sint-Vincentius, die in de volksmond beter bekend stonden als “de papnonnen”.

Het begin van een leven vol volkskunde

Magda’s eerste stappen in de volkskunde zette ze toen ze op een dag de opdracht kreeg van een kanunnik om over ‘het gebed’ te spreken. In plaats van dat op een formalistische manier te benaderen, deed ze een heus ‘veldonderzoek’: ze beschreef de werkelijkheid. Haar realistische aanpak viel niet meteen in de smaak. Het zette haar er wel toe aan eropuit te trekken en spreuken, verhalen, liederen en volksgebruiken te verzamelen. Eerst bij de ouders en grootouders van haar leerlingen en daarna buiten haar eigen kring. Zonder het zelf goed te beseffen vormde ze zichzelf tot heem- en volkskundige.

Het resultaat van haar onderzoek publiceerde ze voornamelijk in het driemaandelijkse tijdschrift “Biekorf”. Ze kwam in 1933 in contact met dit blad via de hoofdredacteur, E.H. Antoon Viaene. In 1938 ontmoette Magda Cafmeyer prof. Egied Strubbe die haar in contact bracht met de Bond van Westvlaamse Folkloristen. Kort daarop werd ze tot lid van deze Bond verkozen. Van 1952 tot 1972 was ze zelfs conservatrice van het Folkloremuseum.

Erfgoed documenteren

Na de Tweede Werldoorlog nam Magda Cafmeyer een fotocamera en bandopnemer mee en begon Vlaams erfgoed te documenteren. Ook dit materiaal verscheen hoofdzakelijk in “Biekorf” maar ook in de volkskundige almanak ’t Beertje, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge en Oostvlaamse Zanten. Deze laatste titel herkent u vast als tijdschrift van de KBOV voor het tot “Van Mensen en Dingen” werd herdoopt.

Na haar pensioen kocht Magda Cafmeyer een auto en begon met haar jongste zus rond te rijden om haar veldwerk te blijven voortzetten. Een ongelukkige val van een steile trap stelde een abrupt einde aan haar leven. Haar oeuvre is gelukkig bewaard dankzij de vele bandopnames, zwart-witfoto’s, boeken, artikels en verzamelingen. Haar doodsbericht en -prentje vermeldde kernachtig: “gekende Westvlaamse Folkloriste. Jubilerend Lid van de Gidsenbond. Lid van het Berek van “Biekorf’. Ere-konservator van het Museum voor Volkskunde.”

Afbeelding met dank aan Dirk Callewaert.

Magda Cafmeyer in de bibliotheek van de KBOV

Boeken

Van doop tot uitvaart : een kijk op het volksleven in het Noordoosten van West-Vlaanderen

Auteur: Cafmeyer, Magda
Uitgever: Brugge : Bond van de Westvlaamse folkloristen, 1958
Jaar: 1958
Type: boek

Het heilig bloed in de volksverering : studiedag te Male op 20 november 1971

Auteur: Cafmeyer, Magda; Lowyck, Antoon; Stalpaert, Hervé
Uitgever: Brugge : Bond van de Westvlaamse volkskundigen, 1971
Jaar: 1971
Type: boek

De Heilige Godelieve in de volksverering : studiedag te Male op 19 december 1970

Auteur: Cafmeyer, Magda; Stalpaert, Hervé; Callewaert, Dirk
Uitgever: Brugge : Bond van de Westvlaamse volkskundigen, 1970
Jaar: 1970
Type: boek

Volkskalender, tijd lied en spel 1973-1974 : 4de studiedag.

Auteur: Cafmeyer, Magda; Buysse, Emile; Franchoo, Gerard
Uitgever: Brugge : Bond van de Westvlaamse Volkskundigen, 1974
Jaar: 1974
Type: boek

Artikels

Ter nagedachtenis van Magda Cafmeyer (10.9.1899-11.2.1985).

Auteur: Top, Stefaan
Uitgever: Brugge : Bond van Westvlaamse Volkskundigen, 1985
Jaar: 1985
Type: artikel

De Wateringen van Zuid en Noord over de Lieve op het einde van de 15de eeuw.

Auteur: Cafmeyer, Magda
Uitgever: Brugge : Bond van de Westvlaamse folkloristen, 1964
Jaar: 1964
Type: artikel

Biekorf.: KBOV.BIB.TS.0139,   van nr 1(1890) tot 119(2019). Ontbrekende nummers: 80(1980); 81(1981)1-2; 90(1990)3   (http://www.cageweb.be/catalog/cgw01:000682013);

In Biekorf 2001 p. 2010-2016, Magda Cafmeyer. Een halve eeuw (1933-1983) Biekorfbijdragen.

’t Beertje: volkskundige almanak: KBOV.AL.159, van 1938 tot 1940 tijdens de oorlog verschenen geen afleveringen, daarna opnieuw de nummers van 1945 tot 1970 (http://www.cageweb.be/catalog/cgw01:000316798)

Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge : tijdschrift voor de studie van de geschiedenis van Vlaanderen: KBOV.BIB.TS.0340 de nummers 96(1959). -100(1963); 103(1966)1,2

Top, S. (1983). Cafmeyer, Magda 1899-1983-In Memoriam. VOLKSKUNDE84(1), 76-77.

Interview met Magda Cafmeyer, Brugs Handelsblad dd 23.03.1979: http://heemkundesintkruis.brugseverenigingen.be/SintKruizenaars/CafmeyerMagda 

Karel Alfons de Cock: grondlegger van de wetenschappelijke folklore

Zijn leven en werk

Karel Alfons de Cock, gemeenzaam Alfons genoemd, werd in Herdersem (bij Aalst) geboren op 12 januari 1850. Net als zijn vader koos hij voor het beroep als onderwijzer en behaalde in 1869 zijn diploma aan de normaalschool in Lier. 

In de periode dat Alfons de Cock in Lier studeerde was de plek een kweekschool van Vlaamse militanten. Zo schrijft Herman Teirlinck in Oostvlaamse Zanten [25(1950 4 p 85-88] dat Alfons en klasgenoten zoals Reimond Stijns uit Mullem en Isidoor Teirlinck uit Zegelsem er les kregen van Domien Sleeckx. De meeste mannen die afstudeerden als onderwijzer keerden terug naar hun eigen parochie, met in hun hart de onblusbare liefde voor hun moedertaal. Alfons de Cock werd begin jaren ‘70 eerst hulponderwijzer in Moorsel en daarna hoofdonderwijzer in Herdersem in navolging van zijn vader. In 1879 werkte hij in een school in Denderleeuw. 

zwart-wit portret van Alfons de Cock

Rond 1880 leerde Alfons de Cock Volkskunde als wetenschappelijke discipline kennen tijdens een lezing van Pol de Mont. Hij raakte bijzonder gemotiveerd en enthousiast door de eindeloze voorraad saga’s, legendes, verhalen, spreekwoorden, zeden en gebruiken, vieringen en geloofsbegrippen, klederdrachten enz. die in de toenmalige dorpjes door duizenden nauwelijks geschoolde Vlamingen opgeschreven en ‘gezant’ werden. ‘Zanten’ betekent het oogsten van achtergebleven korenaren op het veld. In de nieuwe betekenis werd dat het verzamelen van het nog overgebleven materieel en immaterieel volkserfgoed. 

Alfons de Cock leverde daarna talloze bijdragen over Volkskunde in onderwijzersbladen en -tijdschriften. Daarnaast schreef hij een aanzienlijk oeuvre bij elkaar. Een van de belangrijkste werken is zijn ‘Volksgeneeskunde in Vlaanderen’ uit 1891 waarin hij de toen gekende volksbotaniek met wetenschappelijke nauwgezetheid heeft verwerkt. Met Pol de Mont bracht hij een reeks verhalen en sprookjes uit  in 1896 en met Isidoor Teirlinck verzorgde hij het driedelige ‘Sagenboek’ (1902-1908).

Andere titels uit zijn bibliografie zijn: 

  • Flora der Dendervallei (1883), 
  • Simon Stevin (1888), 
  • Arm geboren en beroemd gestorven (1889), 
  • Uit de wonderwereld (1889), 
  • Rond den Heerd (1890), 
  • Rembert Dodoens (1890), 
  • Volksgeneeskunde in Vlaanderen (1891), 
  • Wonderen uit het plantenrijk, 2 delen (1892), 
  • Dit zijn Vlaamse wondersprookjes het volk naverteld (1896) met Pol De Mont, 
  • Dit zijn Vlaamse vertelsels uit den volksmond opgeschreven (1898) met Pol De Mont,
  • Zoo vertellen de Vlamingen, ten believe van de Waalsche schooljeugd, die gaarne Nederlands wil leren (1903) met Pol De Mont, 
  • Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland, 8 delen (1902-1908) met Is. Teirlinck,
  • Brabantsch sagenboek, 3 delen (1909-1912) met Is. Teirlinck, 
  • Spreekwoorden en zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden (1905), 
  • Spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen, de liefde en het huwelijk (1911), 
  • Natuurverklarende sprookjes, 2 delen (1911-1912), 
  • Volkssage, volksgeloof en volksgebruiken (1918), 
  • Oude volksverhalen (1918), 
  • Merkwaardige vonissen in de volksoverlevering (1918), 
  • Spreekwoorden en zegswijzen op volksgeloof berustend, 2 delen (1920), 
  • Studiën en essays over oude volksvertelsels (1920), en 
  • Vlaamsche sagen uit den volksmond (1921).

Hulde aan Alfons de Cock te Herdersem in 1950;

Alfons De Cock was redacteur van het in 1888 door August Gittée en Pol de Mont opgerichte tijdschrift “Volkskunde” van 1894 tot 1914 jaar.  Het begin van de Eerste Wereldoorlog betekende een tijdelijke stop voor dit tijdschrift, maar het bestaat vandaag nog steeds.

In 1898 werd Alfons tot lid benoemd van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde. Zes jaar later verhuisde hij naar Brussel maar trok in 1907, na het huwelijk van zijn enige dochter, in bij haar en zijn schoonzoon in Antwerpen. 

Zijn laatste werk “Vlaamsche Sagen Uit den Volksmond” verscheen in 1921. Op 2 maart van dat jaar overleed hij op 71-jarige leeftijd aan een beroerte.

Gedenktekens te Denderleeuw

Op zondag 7 oktober 1928 herdacht de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen (KBOV) Alfons de Cock op plechtige wijze met de inmetseling van een gedenksteen in de voorgevel van zijn geboortehuis in Herdersem. In de namiddag richtten de KBOV ook een gedenkteken op in Denderleeuw.
Tot begin 2000 konden volkskundigen deelnemen aan een wedstrijd waarbij een geldprijs toegekend werd uit het Alfons de Cock fonds.
Vanuit de stad Aalst kan je bovendien een wandelroute, het Alfons de Cock Pad, volgen over een afstand van 6 km.

Diploma Alfons De Cock wedstrijd in OVLZ 1975

Alfons de Bock in de bib van de KBOV

1. Alfons de Cock

Auteur: Van Es, Fernand
Uitgever: Brussel : Paginae, 1927
Jaar: 1927
Type: Boek

2. Herdenkingsalbum Alfons de Cock 1850 – 1921.

Auteur: De Cock, Alfons
Uitgever: Brugge : Excelsior, 1929
Jaar: 1929
Type: Boek

3. Volksgeneeskunde in Vlaanderen

Auteur: De Cock, Alfons
Uitgever: Gent : Vuylsteke, 1891
Jaar: 1891
Type: Boek

4. Alfons De Cock en Coenraad Busken Huet.

Auteur: Baekelmans, Lode
Uitgever: Brussel : Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 1942
Jaar: 1942
Type: Artikel

5. Karel Alfons de Cock

Auteur: Baekelmans, Lode
Uitgever: Gent : Drukkerij Erasmus, 1948?
Jaar: 1948
Type: Artikel

6. Volkssage, volksgeloof en volksgebruik

Auteur: De Cock, Alfons
Uitgever: Antwerpen België : Gust Janssens, 1918
Jaar: 1918
Type: Boek

7. Alfons de Cock : een Folkloristische Studie

Auteur: Van Hageland, Albert
Uitgever: S.l. : Eigen beheer, s.d
Type: Boek

8. Vlaamsche sagen uit den volksmond

Auteur: De Cock, Alfons
Uitgever: Amsterdam : Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1921
Jaar: 1921
Type: Boek

9. Studiën en essays over oude volksvertelsels

Auteur: De Cock, Alfons
Uitgever: Antwerpen : De Sikkel, 1919
Jaar: 1919
Type: Boek

10. Uit de wonderwereld : sprookjes voor grote en kleine kinderen

Auteur: De Cock, Alfons
Uitgever: Gent : Fiat, 1950?
Jaar: 1950
Type: Boek

11. Alfons de Cock : grondlegger van de volkskunde in Vlaanderen 1850-1921

Auteur: Van den Linden, Renaat
Uitgever: Antwerpen : Vlaamse Toeristenbond, 1968
Jaar: 1968
Type: Boek

12. Cock (Alfons De).

Auteur: Van Haver, Jozef
Uitgever: Bruxelles : Palais des Nations, 1977
Jaar: 1977
Type: Artikel

13. Wondervertelsels uit Vlaanderen uit de volksmond opgeteekend

Auteur: De Mont, Pol; De Cock, Alfons; Dom, Pol
Uitgever: Zutphen : Thieme, 1924
Jaar: 1924
Type: Boek

14. Tentoonstelling ingericht ter gelegenheid van de 125e verjaring van de geboortedag van Alfons De Cock (1850-1921), grondlegger en beoefenaar van de Volkskunde als wetenschap in Vlaanderen.

Uitgever: Gent : Davidsfonds Herdersem/K.B.O.V., 1975
Jaar: 1975
Type: Boek

15. Zoo vertellen de Vlamingen : ten believe en gerieve van de Waalse schooljeugd die gaarne Nederlandsch wil leeren

Auteur: De Mont, Pol; De Cock, Alfons; Van Offel, Edmond
Uitgever: Gent : Vanderpoorten, 1912
Jaar: 1912
Type: boek

Meer weten over:

 • de bib van de KBOV? Klik dan hier.
 • andere volkskundige nieuwtjes? Die vind je hier.

Waarom we de Coronacrisis moeten documenteren

Histories, het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA, is erop gebrand de coronacrisis zoveel mogelijk te documenteren. Van witte lakens uithangen, tot beren voor het raam zetten en het daverend applaus om 20u ’s avonds… Bekeken vanuit heemkundig, volkskundig en familiekundig perspectief, zijn dit uitermate interessante uitingen die we graag willen bewaren voor toekomstige onderzoekers.

Hiervoor doet Hirstories graag beroep op iedereen in Vlaanderen. De organisatie roept op om filmpjes en foto’s te maken van solidariteitsacties, van hoe het dagelijkse leven eruit ziet, van lege marktpleinen en winkelstraten, van applaudisserende buren,… Bewaar ook de kaartjes die je kreeg in coronatijden, of een kettingbrief die je onlangs ontving.

Je kan helpen door:

 1. Voorbeelden van bijzondere acties en fenomenen die jij tijdens de coronaperiode hebt opgemerkt op te sturen via mail naar info@historiesvzw.be. 
 2. Foto’s, video’s, kaartjes, brieven en ander materiaal naar een lokaal archief of documentatiecentrum te brengen.

Door deze informatie te bewaren en te verstrekken, help je mee in kaart brengen wie welke inspanningen levert. 

 

 • Meer info over de oproep van Histories vind je hier.
 • Het Archief van de Stad Gent deed een gelijkaardige oproep. Lees er hier meer over.

Deel je mooiste verjaardagsherinneringen met het Huis van Alijn

Het Huis van Alijn verzamelt momenteel herinneringen, getuigenissen, foto’s en video’s van verjaardagen tijdens de lockdown. Denk aan foto’s van die prachtige verjaardagstaart, een video van je kinderen die in koor “Happy Birthday” zingen, de vele kaartjes die vrienden en familie naar je stuurden ter gelegenheid van je verjaardag,… Of misschien wil je wel getuigen over hoe je je verjaardag vierde in corona-tijden? Over hoe anders of net niet anders het was?

Wil je graag iets delen over jarig zijn in deze bijzonder periode met het Huis van Alijn, stuur dan een mailtje naar het museum via info@huisvanalijn.be. Ze delen jouw bijdrage op hun website en sociale media.

Auteurs gezocht voor het KBOV jaarboek 2020

De lockdown maakt ons niet lui. Integendeel! Achter de schermen, in de veilige gezelligheid van onze thuis, werken we hard aan ons volgende jaarboek. Hiervoor zoeken we nog artikels over volkskundige onderwerpen of  auteurs die tijd willen vrijmaken om zich vast te bijten in een volkskundig thema. Ken je een leuk verhaal, weetje, of bron maar laat je het schrijven liever aan iemand anders over? Ook dan kan je ons verder helpen. Stuur een mailtje naar info@kbov.be met daarin de informatie over het artikel, de auteur of het verhaal in kwestie en verschijn eind dit jaar in ons nieuwe jaarboek.

 

 • Meer weten over ons vorige jaarboek? Klik dan hier.