Engels Benedictinessen in Gent

In het laatste nummer van Ghendtsche Tydinghen (juli 2021) wordt in het artikel van Herbert De Vleeschouwer verwezen naar het jaarboek van de KBOV uit 2020.

Waarover gaat het?

Engelse Benedictinessen in Gent.

De Engelse benedictinessen waren ruim anderhalve eeuw – van 1624 tot 1794 – in Gent gevestigd. Hun klooster lag aan de Sint-Pietersnieuwstraat. Bij hun vertrek namen ze enkele waardevolle zaken mee naar Engeland. De Engelse zustergemeenschap is anno 2021 nagenoeg uitgestorven.

Waarom je het stuk moet lezen

Omdat het om een gemeenschap gaat die nagenoeg uitgestorven is. Benedictenessen bleven trouwe aan Rome en gingen dus niet mee in het anglicanisme of de Kerk van Engeland. Na omzwervingen op het vasteland vonden ze in 1624 een onderkomen in Gent. Hun klooster was gevestigd waar nu het UGent Technicum is gelegen. Bij de Franse inval in 1794 trokken ze opnieuw het Kanaal over.

Omdat het artikel de belangrijkste aspecten uit het artikel in het KBOV jaarboek van 2020 nogmaals belicht. Je leest er dat de nonnen hun vertrek goed hadden voorbereid en welke stukken (artefacten, boeken en archieven) ze meenamen naar Engeland.

Omdat het de bedoeling is om die werken en documenten digitaal toegankelijk te maken via de UGent bibliotheek. Een deel is reeds gebeurd in 2013, de rest volgt binnenkort.

Ghendtsche Tydinghen wordt digitaal ontsloten via https://ojs.ugent.be/GT/issue/archiveĀ 

Het jaarboek van de KBOV is een publicatie voor leden van de KBOV. Wil je graag lid worden en het jaarboek ontvangen? Stuur dan een mail naar info@kbov.be