Politieke schandalen en archiefvorming in laatmiddeleeuws Gent

Het is bijna drie jaar geleden maar we herinneren ons de Luistervink lezing van dr. Tineke Van Gassen (UGent) nog alsof het gisteren was. Ze had het op 9 maart 2018 over “Politieke schandalen en archiefvorming in laatmiddeleeuws Gent”.

Een korte samenvatting van de lezing van toen:

Tijdens de late middeleeuwen was het stadsbestuur erg bekommerd om het zorgvuldig bewaren van stedelijke archiefdocumenten. De toegankelijkheid van de archiefplaatsen werd nauwlettend in het oog gehouden. Kortom: het ordenen van documenten stond hoog op de politieke agenda.

De reden daarvoor was helemaal anders dan de redenen waarom we vandaag documenten archiveren. Tijdens de lezing in 2018 focuste dr. Van Gassen dan ook op het verband tussen politieke schandalen en de manier van documentbeheer in de late middeleeuwen.

Dit onderwerp was een deel van haar onderzoek uit 2017.  Haar volledige doctoraatsproefschrift is nu verzameld in boekvorm als nr. 37 van de “Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent” en heeft als titel “Archiefvorming en -beheer in laatmiddeleeuws Gent”.

ISBN 978 94 639 6938 3