150 Tijd-Schrift artikels gratis online raadpleegbaar

Goed nieuws voor wie nood heeft aan extra leesvoer. Histories zette wel 150 artikels online uit Tijd-Schrift, die gratis te raadplegen zijn. Tijd-Schrift is een wetenschappelijk magazine dat drie keer per jaar verschijnt. Elke uitgave draait rond een welbepaald thema. Denk aan criminaliteit, onderwijs, dans en vermaak,… Zowel amateurhistorici als professionele geschiedkundigen stellen er hun werk in voor. Allemaal te vinden op de website van Histories.

 

ISSN-nummer: 2034-6263

 

Inhoud van bovenstaande editie:

  • Brigitte Dekeyzer, De wereld in het klein. Gent-Brugse getijdenboeken uit de late vijftiende en vroege zestiende eeuw als rariteitenkabinet avant-la-lettre
  • Maxime Poulain en Wim De Clercq, Kasteel in scherven. De sociale rol van aardewerk in vijftiende- tot achttiende-eeuws Middelburg-in-Vlaanderen
  • Maarten Larmuseau, Het kleinste archiefdocument als historische vaderschapstest. De combinatie DNA en stambomen verraden de frequentie koekoekskinderen over de eeuwen heen
  • Kim Descheemaeker, Het familieleven in beeld. Fotoalbums als blik op het verleden (circa 1860-1940)
  • Hans Geybels, Ex voto’s. Beloftes in beeld gebracht

 

Klik hier om alle artikelen te raadplegen.