Tijdschrift

 

Van Mensen en dingen

Al sinds de oprichting van de KBOV wordt een volkskundig tijdschrift uitgegeven. Eerst onder de naam ‘Oost-Vlaamse Zanten’ maar in 2003 onderging het tijdschrift een grondige transformatie. Niet alleen het uitzicht werd aangepast, ook de naam veranderde. Tot op heden rolt het tijdschrift van de drukpers met de naam ‘Van Mensen en Dingen’.
Ons tijdschrift is volledig digitaal raadpleegbaar in de bibliotheek of via UGent Open Access journals.

 

Verschillende exemplaren van ‘Van Mensen en Dingen’

Waarover gaat het?

VM&D is een tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. Dit betekent dat bijdragen over het brede begrip volkscultuur erin verschijnen. Hoewel de zetel van de KBOV in Gent gevestigd is, probeert de KBOV in haar tijdschrift in te gaan op de volkscultuur in heel Vlaanderen en dus breder te kijken dan de stads- en provinciegrenzen. De bijdragen hebben een link met volkskunde maar zoals reeds vermeld is er vaak overlapping met andere wetenschappelijke disciplines zoals onder andere geschiedenis.

 

Auteurs gezocht!

De KBOV doet haar uiterste best om een kwalitatief tijdschrift uit te brengen. Dat betekent dat bijdragen die erin verschijnen wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn en het resultaat moeten zijn van gedegen onderzoek. En toch is het eveneens een erg laagdrempelig medium. Iedereen die zich bezighoudt met volkskunde of een thema dat hierbij aansluit mag dan ook steeds een artikel bezorgen aan de redactie van de KBOV, die bekijkt dan of het geschikt is voor het tijdschrift. Voor meer info hierover, kan u een mail sturen naar info@kbov.be.