In de kijker

 

© KBOV

 

KBOV wenst u een gelukkig 2018!

De bestuurders en vrijwilligers wensen u en uw familie en vrienden een geweldig 2018! We zien u graag op één van onze activiteiten die dit jaar georganiseerd worden, zoals een nieuwe editie van onze lezingenreeks 'De Luistervink' en Erfgoeddag. Hou de website en de Facebookpagina in de gaten en blijf op de hoogte.

Om onze nieuwsjaarwensen luister bij te zetten, tonen we u graag een nieuwjaarsbrief uit de collectie van de KBOV.

© Museum Dr. Guislain

Stukken uit KBOV-collectie in expo 'Angst'

In het Museum Dr. Guislain loopt momenteel de expo 'Angst'De tentoonstelling 'Angst' wil de vele gezichten van deze emotie laten zien, want hoewel angst van alle tijden en culturen is, werd ze telkens anders beleefd, gecultiveerd en bestreden. Van ‘godsvrezend’ tot angst voor de medemens, van hoogstpersoonlijke fobie tot massahysterie. (bron: Museum Dr. Guislain) Wie de expo gaat bezoeken, zal ook de KBOV erin vertegenwoordigd zien. Een aantal boeken uit de KBOV-collectie zijn voor de duur van de expo in bruikleen gegeven aan het museum, een mooie uitwisseling tussen erfgoedspelers!

Zelf ook een kijkje gaan nemen? De expo loopt nog tot 27/05/2018, alle informatie vind je op de website van het museum.

© LECA

 

Foto's uit KBOV-reuzenarchief in Curieuzereuzen!

LECA (Landelijk expertisecentrum voor cultuur van alledag) ontwikkelde een educatief pakket over reuzencultuur. Met Curieuzereuzen wil LECA kinderen uit de eerste graad van het lager onderwijs via erfgoededucatie warm maken voor de reuzencultuur. Het pakket bestaat uit een leerkrachtenbundel met zes lesvoorbereidingen en een bijlagenbundel met alle leermiddelen. Ook reuzenverenigingen kunnen met het pakket aan de slag, het kan een manier zijn om hun werking zichtbaarder te maken bij kinderen. Meer info over Curieuzereuzen vind je hier.

De KBOV werkte mee aan het pakket door een aantal foto's uit het reuzenarchief van de KBOV ter beschikking te stellen.